<< Newsletter >> Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco!

Ile kosztuje ekspertyza techniczna budynku?

Ocena stanu technicznego budynku, niezależnie od jego przeznaczenia przybiera zwykle dwie formy. Pierwsza, czyli opinia techniczna, to generalna ocena stanu budynku wystawiana na podstawie oględzin oraz udostępnionej przez zarządcę dokumentacji projektowej. Druga, ekspertyza techniczna budynku, to już bardziej skomplikowana i rzetelna ocena stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami dotyczącymi wytrzymałości fundamentów budynku, jego ścian, elewacji, stropów i innych elementów konstrukcyjnych. Komu, kiedy i dlaczego należy zlecić takie zadanie? Ile kosztuje ekspertyza techniczna budynku?

Czym jest ekspertyza techniczna?

Choć szczegółowość i zakres ekspertyzy technicznej zależą w dużej mierze od celu, do jakiego dana ekspertyza jest wymagana, w jej skład zazwyczaj wchodzą podobne elementy. Ekspertyza jest zwykle dokładną oceną stanu budynku popartą szczegółowymi badaniami i wyliczeniami w zakresie wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji budynku. Kontroli podlegają wówczas zarówno fundamenty, jak i ściany, stropy, elewacja, czy dach. W przypadku ekspertyzy, poza doświadczeniem eksperta wykonującego pomiar liczą się więc konkretne pomiary ugięć czy przemieszczeń konstrukcji. Podczas zlecania ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu konieczne będzie podanie dokładnego celu wykonywania ekspertyzy. Rzeczoznawca będzie mógł wtedy ocenić, które pomiary będą najbardziej istotne.

Opinia techniczna jest z kolei wydawana przez fachowca wyłącznie na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przeanalizowaniu dostępnej podczas oględzin dokumentacji.

Diagnoza dotycząca stanu technicznego budynku w przypadku opinii technicznej opiera się głównie na podstawie doświadczenia i intuicji eksperta, dlatego też często dwóch ekspertów może wystawić dwie różne od siebie opinie.

Kiedy potrzebne są wyniki ekspertyzy technicznej, a kiedy wystarczy opinia?

Wyniki ekspertyzy konieczne są zwykle podczas planowania większego remontu, w którego planach są zmiany dotyczące konstrukcji budynku. Ekspertyza jest wówczas wymogiem prawa budowlanego. Jeśli budynek nosi wyraźne znaki uszkodzenia konstrukcji, w tym pęknięcia stropów czy ścian, wykonanie ekspertyzy może okazać się konieczne przed oszacowaniem czy budynek jest bezpieczny do użytku.

Opinia jest z kolei wystarczająca w przypadku zakupu nowego domu (może pomóc z podjęciem decyzji poprzez ocenę stanu faktycznego budynku i ewentualnych napraw koniecznych w najbliższym czasie).

ekspertyza budowlana

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana to przede wszystkim opis budynku wraz z celem, do którego ten został przeznaczony. W dokumencie sporządzonym po ekspertyzie zawarte będą opisy badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, opis wszelkich wykonanych badań, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna badanych elementów konstrukcyjnych, wszelkie obliczenia dotyczące dopuszczalnych obciążeń, a także wnioski po ekspertyzie. We wnioskach powinny znaleźć się między innymi decyzja o przydatności budynku do dalszego użytkowania, ocena stanu instalacji, wszelkie opisy uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych, ocena możliwych przyczyn powstania wskazanych uszkodzeń oraz wszelkie zalecenia co do koniecznych napraw.

Koszty ekspertyzy technicznej

Opinia techniczna to zadanie, którego może podjąć się doświadczony inżynier bądź technik z uprawnieniami budowlanymi. Niestety, w przypadku ekspertyzy wymagany będzie odpowiedni specjalista – uprawniony rzeczoznawca budowlany. Wykaz rzeczoznawców uprawnionych do wykonywania ekspertyz znajduje się w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców. Z tego też względu wykonanie ekspertyzy będzie usługą znacznie droższą. Za minimalną stawkę wykonania ekspertyzy technicznej przyjmuje się dziś kwotę 2500 złotych. Ekspertyza budowlana nie jest jednak dokumentem o nieograniczonym okresie przydatności – zależnie od charakteru ekspertyzy dokument taki jest ważny od 6 do 12 miesięcy od daty sporządzenia ekspertyzy. Opinia techniczna to koszt około 1000 złotych, zależnie od rodzaju i wielkości budynku.