<< Newsletter >> Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco!

Wykonujesz remont? Postaraj się o profesjonalny wywóz śmieci

W Polsce bardzo długo nie istniała moda na segregowanie odpadów ani nawet szczególne przejmowanie się odpadami już po ich wyniesieniu poza próg swojego mieszkania. Wiele osób zamieszkujących miasta nie musiała nigdy zastanawiać się nad tym, co dzieje się z odpadami z ich gospodarstwa domowego, ponieważ w miastach nie brakuje punktów, w których takie śmieci się zostawia, a następnie regularnie zakład oczyszczania miasta wywozi je w sobie tylko znanym kierunku.

Wywóz śmieci jest konieczny – pozwala na zgromadzenie zanieczyszczeń w przygotowanych miejscach

Właściciele domostw i osoby zamieszkujące na wsiach problemy z odpadami załatwiać także mogli do tej pory na dwa sposoby – płacąc regularną opłatę za wywóz śmieci, lub omijaniem tej płatności i zaśmiecaniem środowiska naturalnego. Zdjęcia z licznych polskich lasów zniszczonych kompletnie przez dzikie wysypiska, były najlepszym dowodem na skalę tego procederu i brak jakiegokolwiek zrozumienia dla zasad odpowiedniego zarządzania odpadami dla życia nie tyle całej planety, co każdej społeczności lokalnej. Ostatecznie zanieczyszczenia wyciekające z takich opadów z pierwszymi padami deszczu dostaną się do wód gruntowych i silnie skażą wodę, która następnie wykorzystywana jest chociażby w rolnictwie – więc trafia pod postacią produktów spożywczych na stoły osób, które w pierwszej kolejności tak zaśmiecają swoją okolicę.

kosze na śmieci

W skali makro, wielkie dzikie wysypiska to także bardzo duże zagrożenie epidemiologiczne. Natomiast z ekologicznego punktu widzenia, dla tak zdewastowanego otoczenia leśnego, jest to praktyczna śmierć każdego lokalnego ekosystemu. Bez wątpienia dla wszystkich zwierząt leśnych, które do tej pory wykorzystywały dane tereny jako swoje siedliska lęgowe, łowiska albo zwykłe trasy przemarszu – każdy taki odpadek z ludzkiego gospodarstwa domowego może okazać się śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego konieczne stało się zrewolucjonizowanie prawa o gospodarowaniu odpadami komunalnym i przygotowanie takich przepisów, które regulowałyby nie tylko wywóz śmieci w miastach, ale także nakładało na samodzielnych gospodarczy obowiązek zdecydowanie bardziej restrykcyjnego i ekologicznego oraz świadomego postępowania ze śmieciami. Jeśli z twojej winy nazbierało się zbyt wiele śmieci – np. w przypadku remontu czy budowy, musisz zadzwonić po firmę, która zabierze pełne kontenery na specjalne składowisko, więcej dowiesz się tutaj: wywóz gruzu. Pamiętaj aby dbać o środowisku, przede wszystkim to najbliższe sobie.

Ekologia to podstawa, pamiętaj o tym aby segregować śmieci

W miastach podstawowy wymóg, jaki wprowadzono względem gmin i spółdzielni mieszkaniowych, to podpisanie nowych umów na wywóz śmieci, zgodnie z którymi odbiorca zapewni odpowiednią infrastrukturę do segregowania odpadów. Podniosły się także bardzo wysoko wymagania formalne względem firm, które mają z gminami i innymi podmiotami podpisane kontrakty na utylizację śmieci – spełniać muszą one od teraz dużo wyższe standardy nie tylko w zakresie BHP, ale także stosowanych technologii utylizacji, stopnia recyklingu odpadów oraz dostosowania swojej działalności do wymogów bezpieczeństwa ekologicznego. Dopiero spełnienia tych wszystkich nałożonych przez ustawodawcę obowiązków uprawnia do zajmowania się tymi podstawowymi zadaniami gospodarki komunalnej na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy wsi i własnych domostw na obrzeżach miast także muszą śmieci segregować, a dodatkowo także dbać o inne elementy zachowania czystości wokół swojego gospodarstwa i kontrolować wpływ swojej działalności na otoczenie.