Angielski ogród – jest przykładem ogrodu, w którym zieleń i ścieżki są uformowane według naturalnego układu. Pozbawiony jest sztucznego formowania oraz rygoru występującego w innych stylach ogrodów.