Ocena stanu technicznego budynku może być wykonana jako opinia lub ekspertyza techniczna. Pierwsza, sporządzona jest na podstawie oględzin i dokumentacji projektowej. Druga, na podstawie badań i wyleczeń wytrzymałości Read More