Spoina– nazywana inaczej fugą, ma za zadanie wypełnić szczelinę pomiędzy zamontowanymi płytkami.