Powierzchnia użytkowa– jest sumą powierzchni wszystkich pomieszczeń użytkowych znajdujących się w danym budynku.