<< Newsletter >> Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco!

Jakie działania wchodzą w zakres usług facility management?

Rozbudowa i rozwój przedsiębiorstw to w ostatnich latach jedne z najczęściej podejmowanych działań przez właścicieli firm.

Rozwój firmy może odbywać się na wielu poziomach, co ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności organizacji na rynku oraz zwiększenie zaufania wśród potencjalnych klientów. Warto również zwiększyć bezpieczeństwo firmy poprzez korzystanie z usług związanych z obsługą techniczną budynków, określaną jako Facility Management. 

Profesjonalna obsługa techniczna budynków to kompleksowe działania, mające na celu zapewnienie nieruchomości bezpieczeństwa, a także utrzymanie budynku w sprawności. Dzięki temu wszystkie najważniejsze podmioty firmy pozostają funkcjonalne, a właściciel firmy i kadra kierownicza nie muszą się martwić o kwestie czystości czy bezpieczeństwa komponentów. 

Stąd też przedsiębiorcy decydują się na profesjonalną obsługę techniczną obiektu. Czym jest Facility Management? Jakie usługi wchodzą w zakres Facility Management? Czy każdy może zapewniać obsługę techniczną budynku, czy konieczne jest uzyskanie do tego specjalnego zezwolenia? 

Facility Management – najważniejsze informacje

Termin Facility Management oznacza nic innego jak właśnie obsługę techniczną nieruchomości. W zakres takich usług wchodzą wszystkie działania mające zapewnić budynkowi pełną sprawność i funkcjonalność – bez względu na wykryte wady i konieczność przeprowadzenia konserwacji. 

Facility Management powstało jako odpowiedź na obowiązkowe przeglądy techniczne, jakie wedle przepisów powinien przechodzić każdy budynek. Ten obowiązek prawny dotyczy również właścicieli przedsiębiorstw i ich siedzib, gdzie przebywają zatrudnieni pracownicy. Niedopełnienie tego obowiązku naraża życie i zdrowie wszystkich osób, jakie przebywają w obiekcie. Trudno jest przewidzieć moment, w którym doszłoby do poważnego w skutkach wypadku. 

Definicja Facility Management obowiązująca w Polsce wyjaśnia, że FM to działalność, której zadaniem jest sprawowanie opieki nad budynkiem w różnych zakresach. Efektem realizacji tych zadań powinno być obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości, a także oferowanych przez niego usług. Dużą rolę odgrywa tutaj również zwiększenie wartości rynkowej budynku. 

Można zatem rozumować Facility Management jako system wspierający zarządzanie nieruchomościami. Obejmuje on kilka etapów i zakres usług, jakie oferują organizacje świadczące takie usługi. Z racji tego, że Facility Management to szerokie pojęcie, może ono obejmować świadczenie usług od momentu powstania budynku, realizację niezbędnych konserwacji, naprawę awarii czy przeglądów cyklicznych, aż po modernizacje. 

mieszkania

Działania podejmowane w zakresie Facility Management 

Nie bez znaczenia ma fakt, iż Facility Management jest ściśle związany z kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami. W skład oferowanych przez zewnętrzne firmy usług wchodzą w większości działania określane jako system zarządzania nieruchomości

W przypadku Facility Management zakres usług zamyka się w dwóch najważniejszych aspektach: 

  • hard FM związany z przestrzenią i infrastrukturą – przestrzenią roboczą i budowlaną, planowaniem modernizacji, kwestie najmu, wyposażenia obiektu oraz remontów; 
  • soft FM związany z pracą osób i samą organizacją – działania są podejmowane z uwzględnieniem ludzi i zgodnie z psychologią pracy (marketing, sprzątanie, catering). 

Ogólne obszary Facilities Management są jednak znacznie szersze. W zależności od organizacji zajmującej się Facility Management i kompetencji Facility Managera, będą one od siebie odbiegać.

Kluczowe znaczenie w Facility Managemencie mają różnego rodzaju testy i inspekcje techniczne, dzięki którym możliwe jest monitorowanie stanu obiektu pod względem budowlanym, zapewniając tym samym bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku. Stąd do działań leżących w zakresie usług Facility Management zalicza się przede wszystkim: 

  1. Inspekcje budowlane pod kątem rocznych przeglądów stanu technicznego obiektu (weryfikacja elementów budynku i instalacji narażonych na czynniki zewnętrzne, przeglądy instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, kontrola instalacji i urządzeń przeznaczonych do ochrony środowiska);
  2. Pięcioletnie obowiązkowe inspekcje budowlane; 
  3. Inspekcja instalacji sanitarnej (podpięcia instalacji i stan wszystkich elementów wodno-kanalizacyjnych);
  4. Inspekcja instalacji elektrycznej (przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i sprawdzenie poprawności działania całej instalacji); 
  5. Kontrola instalacji HVAC i w razie konieczności przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych; 
  6. Inspekcja instalacji gazowej i kotłów gazowych – w szczególności szczelności instalacji; 
  7. Inspekcja instalacji przeciwpożarowej. 

Organizacja podejmująca się działań Facility Management powinna posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje. Dlatego też warto skorzystać z usług doświadczonej jednostki, będącej ekspertem w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.